Menu

TAROT

Październik 23, 2014 - artykuły, tarot

Każdego z nas nurtuje pytanie, kim jest, co go czeka, jak powinien postępować. Doradców znajdziemy wielu. Dowiemy się, że powinniśmy się uczyć, słuchać starszych, pracować.

Rady te na pewno słuszne nie są jednak wróżbami. Przy wyborze partnera życiowego przeważnie słuchamy głosu serca lub rozumu, radzimy się przyjaciół. Kto nam powie, co zrobić, gdy nie możemy znaleźć miłości,
gdy nikt nam się nie podoba lub nikt się nami nie interesuje? Do kogo zwrócić się po dobrą rade, jeśli prowadzimy jakiś interes i mamy kilka możliwych dróg do wyboru?
Jeśli znajdziemy się w sytuacji krańcowo trudnej na wskutek oszustwa lub braku pomysłu, co wtedy?
Czym jest wróżba? Dlaczego wróżbita układając karty, patrząc na zdjęcie, znajduje odpowiedzi na nurtujące nas pytania? Czy jest to oszustwo, a może psychologia? Przychodzimy do wróżki wygadamy się i nam przechodzi? Wróżka wyciąga wnioski z rozmowy i doradza? To jest raczej psychoanaliza a nie wróżba. Prawdziwa wróżba opiera się na jasnowidzeniu i tę kwestię chciałabym Państwu przybliżyć.

Ezoteryka, jak i współczesna fizyka opisuje przestrzenie wielowymiarowe, gdzie obowiązują cztery, pięć i więcej wymiarów. Istnieją modele matematyczne takich przestrzeni. Co to oznacza?
Nasz świat jest trójwymiarowy. Te trzy wymiary budują przestrzeń. Taka konstrukcja świata wymusza istnienie czasu. Powoduje on, że życie ma przebieg, w którym coś, co się wydarzy staje się przeszłością a przyszłość pojawia się jako coś nowego w każdej kolejnej sekundzie. Świat ten nazywany jest w ezoteryce sferą fizyczną. Sfery, nazywamy je również płaszczyznami, mają różny stopień subtelności materii. Jest ich wiele. Gdyby próbować przedstawić ich obraz graficznie wówczas należałoby je usytuować kolejno nad płaszczyzną fizyczną. Kolejna sfera-płaszczyzna ponad sferą fizyczną nazywana światem astralnym ma już cztery wymiary. Oznacza to, że czas w naszym rozumieniu przestaje tam istnieć a przedmioty widzi się ze wszystkich stron naraz. Następny w kolejności jest świat-sfera mentalny. Ma ona pięć wymiarów. Jaka jest konkluzja?

Jeśli wróżbita jest jasnowidzem, to potrafi pole energetyczne wyższych planów wychwycić i uczynić je kanwą dla kart, będą się one układać podobnie jak opiłki metalu w polu magnetycznym. Uzyska on wtedy odpowiedzi na zadane pytania.
Tarot jest wspaniałym narzędziem do wróżb ze względu na zawartą w kartach symbolikę. Każda karta odpowiada jakimś archetypowym ideom, które są związane z człowiekiem i prawami wszechświata. Tworzą one układy. Odczytując je uzyskujemy odpowiedzi na nasze pytania.