TAROT

Każdego z nas nurtuje pytanie, kim jest, co go czeka, jak powinien postępować. Doradców znajdziemy wielu. Dowiemy się, że powinniśmy się uczyć, słuchać starszych, pracować.

Rady te na pewno słuszne nie są jednak wróżbami. Przy wyborze partnera życiowego przeważnie słuchamy głosu serca lub rozumu, radzimy się przyjaciół. Kto nam powie, co zrobić, gdy nie możemy znaleźć miłości,
gdy nikt nam się nie podoba lub nikt się nami nie interesuje? Do kogo zwrócić się po dobrą rade, jeśli prowadzimy jakiś interes i mamy kilka możliwych dróg do wyboru?
Jeśli znajdziemy się w sytuacji krańcowo trudnej na wskutek oszustwa lub braku pomysłu, co wtedy?
Czym jest wróżba? Dlaczego wróżbita układając karty, patrząc na zdjęcie, znajduje odpowiedzi na nurtujące nas pytania? Czy jest to oszustwo, a może psychologia? Przychodzimy do wróżki wygadamy się i nam przechodzi? Wróżka wyciąga wnioski z rozmowy i doradza? To jest raczej psychoanaliza a nie wróżba. Prawdziwa wróżba opiera się na jasnowidzeniu i tę kwestię chciałabym Państwu przybliżyć.

Ezoteryka, jak i współczesna fizyka opisuje przestrzenie wielowymiarowe, gdzie obowiązują cztery, pięć i więcej wymiarów. Istnieją modele matematyczne takich przestrzeni. Co to oznacza?
Nasz świat jest trójwymiarowy. Te trzy wymiary budują przestrzeń. Taka konstrukcja świata wymusza istnienie czasu. Powoduje on, że życie ma przebieg, w którym coś, co się wydarzy staje się przeszłością a przyszłość pojawia się jako coś nowego w każdej kolejnej sekundzie. Świat ten nazywany jest w ezoteryce sferą fizyczną. Sfery, nazywamy je również płaszczyznami, mają różny stopień subtelności materii. Jest ich wiele. Gdyby próbować przedstawić ich obraz graficznie wówczas należałoby je usytuować kolejno nad płaszczyzną fizyczną. Kolejna sfera-płaszczyzna ponad sferą fizyczną nazywana światem astralnym ma już cztery wymiary. Oznacza to, że czas w naszym rozumieniu przestaje tam istnieć a przedmioty widzi się ze wszystkich stron naraz. Następny w kolejności jest świat-sfera mentalny. Ma ona pięć wymiarów. Jaka jest konkluzja?

Jeśli wróżbita jest jasnowidzem, to potrafi pole energetyczne wyższych planów wychwycić i uczynić je kanwą dla kart, będą się one układać podobnie jak opiłki metalu w polu magnetycznym. Uzyska on wtedy odpowiedzi na zadane pytania.
Tarot jest wspaniałym narzędziem do wróżb ze względu na zawartą w kartach symbolikę. Każda karta odpowiada jakimś archetypowym ideom, które są związane z człowiekiem i prawami wszechświata. Tworzą one układy. Odczytując je uzyskujemy odpowiedzi na nasze pytania.

BIOENERGOTERAPIA.

Uzdrawianie przy pomocy energii własnej organizmu jest stare jak świat.  Przedstawiane było na płaskorzeźbach zdobiących starożytne świątynie jak i na tabliczkach ceramicznych odnajdywanych w grobowcach lub ruinach dawnych osad ludzkich. Współczesny człowiek również przykłada odruchowo ręce do chorych miejsc żeby złagodzić ból.
Prawdziwe uzdrawianie zaczyna się wtedy, gdy uzdrowiciel obdarzony jest przez naturę szczególną wrażliwością nazywaną wglądem.  Zdolność ta pozwala dostrzec powstałe blokady oraz brak równowagi energetycznej w człowieku lub w poszczególnych organach np. pomiędzy półkulami mózgowymi.  Widząc niedobór, nadmiar energii można prognozować przyszłe zaburzenia tam gdzie te sytuacje wystąpiły.  Pozwala to nie tylko na postawienie trafnej diagnozy, ale też na kontrolowanie rehabilitacji w trakcie seansów energetycznych.
Zaburzenie energetyczne może mieć podłoże psychiczne lub somatyczne co dla samego  zabiegu energetycznego nie ma to większego znaczenia.  W jednej i drugiej sytuacji  likwidowanie blokad czy przekazywanie energii odbywa się podobnie.  W przypadku zaburzeń psychicznych źródło znajduje się w ciele astralnym lub mentalnym natomiast  przyczyna może być karmiczna.
Jedną z przyczyn powstawania tego typu zaburzeń jest wypływanie energii z naszego ciała energetycznego lub brak umiejętności w stosowaniu mechanizmów obronnych przed wampiryzmem energetycznym. W takiej sytuacji oprócz samych zabiegów należałoby nauczyć się tworzyć barierę energetyczną pozwalającą zatrzymywać własną energię  a także chroniącą nas przed jej niekontrolowaną utratą.
Bioenergoterapia powinna odbywać się przy pomocy energii pozyskiwanej z zewnątrz. Piszę  o tym, ponieważ wyeksploatowanie własnej energii  zawsze kończy się źle dla osoby bez odpowiednich umiejętności.
Na koniec mogę zapewnić wszystkich, że przy uzdrawianiu za pomocą energii likwiduje się przyczyny a nie skutki powstałego wcześniej zaburzenia w przepływie energii czy powstałej wcześniej blokadzie energetycznej. Proces ten obejmuje ono cały organizm i na pewno nie ma negatywnych skutków ubocznych.

 

GRUDZIEŃ (12. 2014)

3.12. 2014 środa, godz. 18.30 – 20.00

Ezoteryka Praktyczna.
Wykład –  Rozpoczynamy cykl szkoleń poświęconych zdrowiu w ujęciu medycyny alternatywnej.

Wszystko o sercu.
Serce – najważniejszy element układu krwionośnego – jest mięśniem, a właściwie systemem dwóch mięśni tłoczących krew do całego układu. Składa się z czterech jam: dwóch komór (prawej i lewej) i dwóch przedsionków (prawego i lewego). Struktury te oddzielone są od siebie przegrodą i w rzeczywistości tworzą dwie niezależne pompy, tłoczące krew do krążenia dużego (serce lewe) oraz krążenia prawego małego, czyli płucnego ( serce prawe). Przedsionki przegrodzone są od komór zastawkami, nie pozwalającymi na cofnięcie się krwi. Podobne jednokierunkowe zastawki znajdują się pomiędzy komorami a wychodzącymi z nich tętnicami.

W teorii pięciu elementów Serce należy do przemiany Ognia. Według chińskiej medycyny Serce jest związane z jelitem cienkim, dlatego niektóre zaburzenia przenoszą się między obiegami energetycznymi tych narządów. Serce jest postrzegane jako połączenie umysłu i ciała, tworzącego pomost między nimi.
Mówi się, że komory serca shen można przetłumaczyć jako „umysł”, jak i „duch”.
W ten sposób umysł czy duch zamieszkuje w sercu.
Naczynia krwionośne są kanałami komunikacyjnymi, które przenoszą istotne dla życia, rytmiczne informacje, utrzymując funkcjonowanie całego organizmu w synchronizacji. Nie jest więc zaskakujące, że chińska medycyna utrzymuje, iż stan każdego organu, jak również funkcjonowanie ciała jako całości możne być oceniane poprzez puls serca.

Zapraszam,
Lidia Miron.
Centrum Seminaryjne – CUD Kraków, Mały Rynek 4
______________________________________________________________________

10.12. 2014 środa, godz. 18.30 – 20.00

Ezoteryka Praktyczna.
Wykład i ćwiczenia.
W programie: ćwiczenia równoważące przepływ energii w organizmie.

Zapraszam,
Lidia Miron.
Centrum Seminaryjne – CUD Kraków, Mały Rynek ______________________________________________________________________

17.12. 2014 środa, godz. 18.30 – 20.00

Ezoteryka Praktyczna.
Wykład.
Kabała magia czy mistycyzm.
Kabała jest nauką mistyczną.  W obecnym kształcie powstała w średniowieczu lecz jej początków należy szukać już w I w pne. w hellenistyczno judaistycznych środowiskach aleksandryjskich . Duży wpływ na Kabałę miały nauki pitagorejczyków oraz neoplatończyków. Kabała jest także systemem magiczno mistycznym wyjaśniającym związki łączące człowieka ze światem oraz Bogiem, jest obietnicą znalezienia zagubionego sensu życia.

Zapraszam,
Lidia Miron.
Kraków ul. Zacisze 14
_______________________________________________________________________

LISTOPAD (11. 2014)

5.11. 2014 środa, godz. 18.30 – 20.00
Ezoteryka Praktyczna.
Wykład – Rozpoczynamy cykl szkoleń poświęconych zdrowiu w ujęciu medycyny alternatywnej.

 Element Ziemi czyli wszystko o żołądku, trzustce i śledzionie.
Ziemia zajmuje szczególną pozycję w kręgu faz przemian, Znajduje się na przejściu ognia w metal. Narządami elementy ziemi są śledziona, żołądek i trzustka. Śledziona jest centralnym narządem w cyklu pięciu przemian, która odżywia i równoważy pozostałe narządy. Ma również wpływ na emocje. Przy silnej śledzionie emocje przepływają przez umysł nie czyniąc szkód.
Osłabiona śledziona nie produkuje prawidłowych płynów ustrojowych lecz patologiczną wilgoć, która zmienia się w śluz. Śluz powoduje obrzęki, zatory, otyłość, zmniejszenie sprawności. Na śledzioną źle wpływa długotrwały wysiłek umysłowy, zamartwianie się, nadmiar wysiłku i brak odpoczynku. Żołądek i śledzona potrzebują ciepłego pożywienia Jang. Zbyt długie odżywianie się zimnym pokarmem Jin upośledza wątrobę i żołądek. Upośledzenie śledziony oznacza zakwaszenie organizmu.

Zapraszam,
Lidia Miron.
Centrum Seminaryjne – CUD Kraków, Mały Rynek 4

______________________________________________________________________

8.11. 2014 środa, godz. 18.30 -20.00
Ezoteryka Praktyczna.
Wykład i ćwiczenia.

W programie: ćwiczenia równoważące przepływ energii w organizmie.

Zapraszam,
Lidia Miron.
Centrum Seminaryjne – CUD Kraków, Mały Rynek ______________________________________________________________________

19.11. 2014 środa, godz. 18.30 – 20.00

Ezoteryka Praktyczna.
Wykład.
Kabała magia czy mistycyzm.
Kabała jest nauką mistyczną.  W obecnym kształcie powstała w średniowieczu lecz jej początków należy szukać już w I w pne. w hellenistyczno judaistycznych środowiskach aleksandryjskich . Duży wpływ na Kabałę miały nauki pitagorejczyków oraz neoplatończyków. Kabała jest także systemem magiczno mistycznym wyjaśniającym związki łączące człowieka ze światem oraz Bogiem, jest obietnicą znalezienia zagubionego sensu życia.

Zapraszam,
Lidia Miron.
Kraków ul. Zacisze 14

______________________________________________________________________

29.11. 2014 środa, godz. 18.30 – 20.00

Ezoteryka Praktyczna.
Wykład i  ćwiczenia.
W programie: nauka odczuwania energii i kontrolowania jej przepływu, pozyskiwanie energii (oddech, pożywienie, sposoby mentalne), medytacja, afirmacja, tworzenie barier energetycznych (ochrona siebie i domu), uruchamianie czakr, wypełnianie kolorem, budowanie swojego ciała astralnego.

Zapraszam,
Lidia Miron.
Kraków ul. Zacisze 14

PAŹDZIERNIK (10.2014)

29.10. 2014 środa, godz. 18.30 – 20.00

Ezoteryka Praktyczna.
Wykład i  ćwiczenia – Medytacja.
Jak medytować. Medytacja jest prostą czynnością, ale informacje o niej są sprzeczne, pełne mitów i przesądów. Medytacja jest ćwiczeniem a zarazem stanem umysłu. Ćwiczeniem ponieważ umysł przeciętnego europejczyka nie zna tego stanu i jeśli chce go poznać musi się tego nauczyć. W stanie medytacji człowiek posiada większą „chłonność” umysłu, większą percepcję i przede wszystkim znika typowy chaos w umyśle polegający na „przelatywaniu” przez niego wielu myśli i braku koncentracji. Medytacja to relaks, którego nam wszystkim potrzeba, to poszerzenie możliwości intelektualnych oraz możliwości wejścia w stan czystej świadomości i transcendencje. Z czasem medytacja przestaje być ćwiczeniem a staje się codzienną normalnością poprawiającą jakość życia.

Zapraszam,
Lidia Miron.
Kraków ul. Zacisze 14
___________________________________________________________________

22.10. 2014 środa, godz. 18.30 – 20.00

Ezoteryka Praktyczna.
Wykład. Zdążyć przed jesienną chandrą.
Za jesienny spadek energii może odpowiadać niedostateczna ilość słonecznego światła, którego brak może skutkować rozdrażnieniem, niechęcią, zagubieniem czy zaburzeniem łaknienia a najogólniej mówiąc przybrać postać jesiennej chandry.
Jak poradzić sobie pojawiającym się uczuciem zmęczenia, brakiem siły czy apatią?.

Zapraszam,
Lidia Miron.
Kraków ul. Zacisze 14

______________________________________________________________________

8.10. 2014 środa, godz. 18.30 -20.00

Ezoteryka Praktyczna.
Wykład i ćwiczenia.

W programie: ćwiczenia równoważące przepływ energii w organizmie.

Zapraszam,
Lidia Miron.
Centrom Seminaryjne – CUD Kraków, Mały Rynek _____________________________________________________________________

1.10. 2014 środa, godz. 18.30 – 20.00
Ezoteryka Praktyczna.
Wykład – Rozpoczynamy cykl szkoleń poświęconych zdrowiu w ujęciu medycyny alternatywnej.

Wszystko o wątrobie.
W teorii pięciu elementów wątroba należy do przemiany Drzewa. Tradycyjna medycyna chińska mówi, ze zdrowa wątroba zapewnia swobodny przepływ energii przez całą osobę. Ludzie posiadający zdrową wątrobę są spokojni i opanowani. Wątroba rządzi ścięgnami, oczami  oraz krwią.

Osobom z zaburzeniami wątroby bardzo trudno jest się zrelaksować i wyciszyć emocje.

Zapraszam,
Lidia Miron.
Centrom Seminaryjne – CUD Kraków, Mały Rynek 4

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________